Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 98 – 22 НС
Смолян, 07.10.2014

ОТНОСНО: Сигнал от Десислав Чуколов – зам.председател на ПП „АТАКА”

ЦИК - София е препратил на РИК - Смолян сигнал, входиран под № 244 от 07.10.2014 г. 17.10 часа, подаден от Десислав Чуколов - зам.председател на ПП „АТАКА", с който е РИК - Смолян е сезирана за нарушения на чл. 182, ал. 4 от ИК и чл. 183, ал. 4 от ИК, извършена чрез публикация във вестник „ОТЗВУК", бр.115 (2312) от 04.10.2014 г. В сигнала се излагат твърдения, че публикацията съдържа агитация в деня за размисъл и същата накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидат.

Разгледана по същество жалбата съдържа три основни оплаквания - за неправомерна политическа агитация в деня за размисъл, за допускане публикуването в печатна медия на съдържание, представляващо предизборна агитация в предизборния ден, и накърняване на честта и доброто име на кандидат.

В актуалната редакция на Изборния кодекс в §1, т.17 от ДР е дадена легална дефиниция на понятието „Предизборна агитация". Съгласно цитираната разпоредба „предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив и подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса". РИК Смолян вече е имала възможността да извърши проверка по същия случай във връзка с подобна жалба за същата публикация, като при проверката установи, че съдържанието на статията няма характера на „предизборна агитация" по смисъла на §1, т.17 от ДР на ИК, а се посочват реално осъществили ли се събития с точно посочване на времето и мястото им, без да се прави анализ или да се квалифицира същото деяние.
След като не е налице „предизборна агитация", то безпредметно за разглеждане е дали такава е осъществявана в нарушение на чл. 182, ал. 4 от ИК и дали вестник „Отзвук" е допуснал нарушение, публикувайки статия с такова съдържание.

На следващо място, следва да се отбележи, че РИК - Смолян вече се е произнесла по идентичното оплакване, направено с жалба Вх. № 210 от 04.10.2014 г., подадена от Живко Росенов Чепишев - кандидат народен представител от ПП „АТАКА", като е приела Решение №88-22НС от 04.10.2014 г. , необжалвано и влязло в сила.

Във връзка с оплакването за нарушение, накърняващо честта и доброто име на кандидат по смисъла на чл.183, ал.4 от ИК и за пълнота на настоящето изложение, следва да се изложи и има предвид, че съставът на това нарушение ще е изпълнен, в случай че е налице призив за подкрепа или неподкрепа в агитационни материали, което представлява абсолютна процесуална предпоставка за наличието на нарушение. В конкретния случай и с оглед на дадена легална дефиниция на понятието „Предизборна агитация" в §1, т.17 от ДР на ИК, не може да се приеме, че е налице призив за подкрепа или за неподкрепа за кандидат или партия и следователно не се накърняват честта или доброто име на кандидат по смисъла на чл.183, ал.4 от ИК. Отделен е въпросът, че не е посочено и честта и доброто име на кой конкретно кандидат са накърнени, за да може РИК 22 Смолян да направи извод дали жалбоподателят има правен интерес и дали е оправомощен да предяви настоящата жалба.

С оглед гореизложеното и на основание чл.72, ал.1 т.17 и т.20 от Изборния кодекс, РИК Смолян

Р Е Ш И:

1. Оставя без уважение сигнал Вх. № 244 от 07.10.2014 г., от Десислав Чуколов - зам.- председател ПП „АТАКА", в частта й относно извършено нарушение на чл.182, ал.4 от ИК чрез неправомерна политическа агитация в деня на размисъл, извършена чрез публикация във вестник „ОТЗВУК", бр.115 (2312) от 04.10.2014 г.
2. Оставя без уважение жалба Вх. № 244 от 07.10.2014 г., от Десислав Чуколов - зам.- председател ПП „АТАКА", в частта й, съдържаща искане за вземане на мерки и търсене на отговорност от редакцията на вестник „Отзвук".
3. Оставя без уважение сигнал Вх. № 244 от 07.10.2014 г., от Десислав Чуколов - зам.- председател ПП „АТАКА", в частта й относно извършено нарушение на чл.183, ал.4 от ИК, осъществено в деня на размисъл чрез публикация във вестник „ОТЗВУК", бр.115 (2312) от 04.10.2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК в 3-дневен срок от обявяването му.

При проведеното гласуване „ЗА" предложеният проект гласуват: Иван Милков Гавазов, Любомир Лилянов Сираков, Иван Михайлов Райков, Велика Ташева Калайджиева, Виктор Руменов Монев, Анастасия Манолева Караманолева - Пенева, Василка Димитрова Гатешка, Димитър Стоянов Марев, Маргарита Георгиева Солакова, Слави Якимов Чаушев и Симеон Атанасов Велинов.

„ПРОТИВ" гласува Венелин Милков Ковачев.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Гавазов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Любомир Сираков

* Публикувано на 07.10.2014 в 18:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол