Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Смолян


РЕШЕНИЕ
№ 97 -22 НС
Смолян, 05.10.2014

ОТНОСНО: Aнулиране на погрешно издадена приемо-предавателна разписка № 2205008, за СИК № 223100022.

При обработване на постъпващите протоколи от работата на секционните избирателни комисии в Избирателен район 22 - Смолян, и предаването им за цифрово въвеждане от страна на „Информационно обслужване" АД, РИК Смолян констатира, че е въведена погрешна информация за СИК № 223100020, поради погрешно отбелязване на номера на СИК от членовете на комисията, в заглавната част на прoтокола на СИК (приложение № 87-НС-х). По тази причина служител на „Информационно обслужване" АД е въвел информацията от протокола на СИК № 223100020 като информация за СИК № 223100022. Въз основа на така въведената информация е издадена приемо-предавателна разписка № 2205008, подписана от членовете на СИК, член на РИК и от оператора на „Информационно обслужване" АД. Поради изложеното и във връзка с изпълнението на задължението по чл.289, ал. 1 от ИК, и при спазване на процедурата предвидена в раздел II буква „Д" от методическите указания за РИК, част II, РИК Смолян единодушно

 

РЕШИ:

 

1. Анулира погрешно издадената приемо-предавателна разписка №2205008. Същата да бъде подписана от отговорника на „Информационно обслужване" АД и от председателя и секретаря на РИК Смолян.

2. Указва на „Информационно обслужване" АД да въведе наново информацията от протокола на СИК № 223100020 под контрола на зам.председател на РИК Смолян и да издаде нова приемо-предавателна разписка.

3. Зам. председателят на РИК Смолян да извърши корекция на погрешно отразения номер на анулираната приемо-предавателна разписка №2205008 върху Протокола от работата на СИК № 223100020, като въведе номера на (новоиздадената) приемо-предавателна разписка.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Гавазов

СЕКРЕТАР:
Емил Кехайов

* Публикувано на 06.10.2014 в 00:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол