Начало » РИК

РИК

17.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян  на 17 октомври 2014 г. е насрочено за 12.00 часа. 
05.10.2014 г.

С П Р А В К А за избирателна активност към 17,00 часа на територията на РИК 22 Смолян

С П Р А В К А за избирателна активност към 17,00 часа на територията на РИК 22 Смолян
Общини Общ брой изби-
ратели
брой СИК 7,15 часа към 10,00 часа към 13,00 часа към 17,00 часа
Брой открити СИК Допи-
сани изби-
ратели
Гласували Допи-
сани изби-
ратели
Гласували Допи-
сани изби-
ратели
Гласували
1 Баните 4 425 17 17 0 441 9,97 11 1269 28,61 13 2155 48,56
2 Борино 3 520 7 7 0 530 15,06 0 1061 30,14 5 1822 51,69
3 Девин 11 817 23 23 20 1360 11,49 36 3318 27,99 49 5173 43,60
4 Доспат 8 144 12 12 8 700 8,59 10 2484 30,46 42 4227 51,64
5 Златоград 11 540 21 21 33 1505 13,00 46 3233 27,90 54 4888 42,16
6 Мадан 11 213 35 35 41 853 7,58 63 2308 20,47 90 4481 39,64
7 Неделино 6 256 22 22 4 554 8,85 26 1189 18,93 64 2156 34,11
8 Рудозем 9 081 25 25 37 787 8,63 59 2041 22,33 78 3608 39,39
9 Смолян 36 939 92 92 197 3130 8,43 277 8788 23,61 362 14676 39,34
10 Чепеларе 6 655 16 16 12 724 10,86 18 1822 27,30 26 2746 41,10
Общо за област Смолян: 109 590 270 270 352 10584 9,63 546 27513 24,98 783 45932 41,6205.10.2014 г.

С П Р А В К А за избирателна активност към 13.00 часа на територията на РИК 22 Смолян

 

С П Р А В К А за избирателна активност към 13.00 часа на територията на РИК 22 Смолян
Общини Общ брой избиратели брой СИК  7,15 часа към 10,00 часа към 13,00 часа
        Брой открити СИК Дописани избиратели Гласували  Дописани избиратели Гласували 
1 Баните 4 425 17 17 0 441 9,97 11 1269 28,61
2 Борино 3 520 7 7 0 530 15,06 0 1061 30,14
3 Девин 11 817 23 23 20 1360 11,49 36 3318 27,99
4 Доспат 8 144 12 12 8 700 8,59 10 2484 30,46
5 Златоград 11 540 21 21 33 1505 13,00 46 3233 27,90
6 Мадан 11 213 35 35 41 853 7,58 63 2308 20,47
7 Неделино 6 256 22 22 4 554 8,85 26 1189 18,93
8 Рудозем 9 081 25 25 37 787 8,63 59 2041 22,33
9 Смолян 36 939 92 92 197 3130 8,43 277 8788 23,61
10 Чепеларе 6 655 16 16 12 724 10,86 18 1822 27,30
Общо за област Смолян: 109 590 270 270 352 10584 9,63 546 27513 24,98

 
05.10.2014 г.

С П Р А В К А за избирателна активност към 10.00 часа на територията на РИК 22 Смолян

 

С П Р А В К А за избирателна активност към 10.00 часа на територията на РИК 22 Смолян
Общини Общ брой избиратели брой СИК  7,15 часа към 10,00 часа
        Брой открити СИК Брой неоткрити СИК Брой избиратели Дописани избиратели Гласували 
1 Баните 4 425 17 17   4 425 0 441 9,97
2 Борино 3 520 7 7   3 520 0 530 15,06
3 Девин 11 817 23 23   11 817 20 1360 11,49
4 Доспат 8 144 12 12   8 144 8 700 8,59
5 Златоград 11 540 21 21   11 540 33 1505 13,00
6 Мадан 11 213 35 35   11 213 41 853 7,58
7 Неделино 6 256 22 22   6 256 4 554 8,85
8 Рудозем 9 081 25 25   9 081 37 787 8,63
9 Смолян 36 939 92 92   36 939 197 3130 8,43
10 Чепеларе 6 655 16 16   6 655 12 724 10,86
Общо за област Смолян: 109 590 270 270 0 109 590 352 10584 9,63

 
05.10.2014 г.

С П Р А В К А за откритите СИК на територията на РИК 22 Смолян

 

Общини Общ брой избиратели брой СИК  7,15 часа
        Брой открити СИК Брой неоткрити СИК
1 Баните 4 425 17 17  
2 Борино 3 520 7 7  
3 Девин 11 817 23 23  
4 Доспат 8 144 12 12  
5 Златоград 11 540 21 21  
6 Мадан 11 213 35 35  
7 Неделино 6 256 22 22  
8 Рудозем 9 081 25 25  
9 Смолян 36 939 92 92  
10 Чепеларе 6 655 16 16  
Общо за област Смолян: 109 590 270 270 0

 
03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Районна избирателна комисия - Смолян определя членовете на РИК, които да връчат изборните книжа и материали на секционни избирателни комисии по общини, както следва:

Община Определен член от РИК 22 Смолян
1 Баните Маргарита Георгиева Солакова
2 Борино Слави Якимов Чаушев
3 Доспат Димитър Стоянов Марев
4 Девин Ангел Николаев Безергянов
5 Златоград Василка Димитрова Гатешка
6 Мадан Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
7 Неделино Симеон Атанасов Велинов
8 Рудозем Емил Анчов Кехайов

 

9

 

Смолян

Иван Михайлов Райков
Виктор Руменов Монев
Зоя Емилова Бенкова
Венелин Милков Ковачев
10 Чепеларе Велика Ташева Калайджиева

 

Предаването на изборните книжа ще се осъществи на 4 октомври 2014г.  от 14:30 до 16:00 ч. в стая 201 на Областна администрация град Смолян.

Транспортирането на книжа и материали ще се извърши от Областна администрация град Смолян до отделните общински администрации в присъствието на съответно определените в т.1 представители на РИК и изрично упълномощено от Кмета на общината лице. Превозните средства и придружаващите лица ще се ескортират от Областна администрация град Смолян до съответните общини от изрично определени служители на МВР.

При доставката на бюлетините и книжата в съответната община, определените членове на РИК 22 Смолян, упълномощените представители на съответната община и Председателите на СИК ще съставят и подпишат протоколите за предаване на избирателни списъци и изборни книжа и материали, с които удостоверяват, че бюлетините и останалите списъци, книжа и материали са предадени на секционните избирателни комисии.

 
02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - СМОЛЯН напомня на всички регионални печатни и електронни медии, че в деня на размисъл, 04.10.2014г., не следва да допускат публикуването на поздравителни адреси, съдържащи в себе си призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите.

Посочването на качеството на лицето, от което изхожда поздравителния адрес не представлява предизборна агитация по смисъла на В §1, т.17 от ДР на Изборния кодекс.
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 1 октомври 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.  
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия - Смолян ще работи и през почивните дни
На 27.09.2014 (СЪБОТА) дежурен на повикване е Венелин Милков Ковачев тел. 0877/040152
На 28.09.2014 (НЕДЕЛЯ) дежурни на повикване е Любомир Лилянов Сираков - тел. 0888/275013
 
26.09.2014 г.

РИК-СМОЛЯН с настоящото информира следното

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г., Районната избирателна комисия - Смолян желае да уведоми, че към настоящия момент подготовката им протича нормално. Изпълнени са всички предвидени процедури и указания, съгласно Хронограмата на ЦИК.
Общият брой на избирателите, имащи право да гласуват на предстоящите избори за народни представители за област Смолян, е 109968. Към настоящия момент са назначени членовете на секционни избирателни комисии, като общият им брой е 2008, разпределени в 270 секционни избирателни комисии. 14 от тези СИК са определени за гласуване на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението. Подвижни секционни избирателни комисии не са образувани.
На 29.09.2014 г. и 30.09.2013 г. ще се проведе обучението на секционните избирателни комисии по общини съгласно утвърден от РИК Смолян график, публикуван на интернет страницата на комисията
Кметовете на всички общини са изпълнили своите задължения. Граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението могат да гласуват в определените СИК, съобразно приложената таблица, като могат да дадат заявки за съдействие при транспортиране на посочените за всяка община телефони.

№ ОБЩИНА СЕКЦИИ № ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКИ
1. ОБЩИНА БАНИТЕ №220200002 - Клуб на пенсионера, с. Баните, ул. Васил Левски №6
№220200011 - Административна сграда на кметство с. Давидково, с. Давидково, ул. Европа №100
03025/2220
2. ОБЩИНА БОРИНО №220500003 - СОУ"Н. Й. Вапцаров",с. Борино ул. Христо Ботев №29, стая №4 03042/2604 и 2120
3. ОБЩИНА ДЕВИН №220900006 - Ритуална зала „Дома на Културата" ,гр. Девин, ул. Орфей №1 03041/2769 и 0879221600 - на 5.10.14 от 6:00 часа до 15:00 часа
4. ОБЩИНА ДОСПАТ избирателна секция №221000001 - Читалище „Иван Вазов 1926", гр.Доспат, ул. Първи Май №1, 03045/2310 и 0898767937 - на 5.10.14 от 7:00 часа до 18:00 часа
5. ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД №221100008 - Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Златоград, ул. Славей №7А 3071/2551,2553,4577, 4221 и 0897000762, 0885915727, 08895374019 - на 5.10.14 от 7:00 часа до 18:00 часа
6. ОБЩИНА МАДАН №221600001 - Сграда пансион към СОУ "Отец Паисий", гр. Мадан, кв. Първи май, ул. П. Хилендарски №13
№221600036 - МБАЛ „ Проф. К. Чиликов" ,гр. Мадан 0896/586565,030898220

0892/218921,030898028 от 8:00 часа до 19:00 часа
7. ОБЩИНА НЕДЕЛИНО №221800006 - Сграда на Туристически информационен център,гр. Неделино, ул. Напредък №69 03072/8801 и 9236 от 1.10.14 до 5.10.14г - от 8:00 часа до 17:00 часа
8. ОБЩИНА РУДОЗЕМ №222700006 -Младежко общежитие, гр. Рудозем , ул.Кап. Петко Войвода №5 0879/043360 от 6:00 часа до 19:00 часа
9. ОБЩИНА СМОЛЯН №223100016 - Общински информационен център (Младежки дом), гр. Смолян ,кв. Смолян, бул. България №5
№223100025 - Фирмен магазин на „Родопска тъкан", гр. Смолян ,кв. Райково, ул. Наталия №2
№223100029 - Читалище „ Кирил Маджаров - 1866", гр. Смолян, кв. Устово, ул. Медникарска № 1 0301/67640, 0886178940 и 0882070910 от 29.09.14 до 03.10.14г от 8:30 часа до 17:00 часа; на 5.10.14 - от 6:00 часа до 19:00 часа
10 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ №223800001 - Пенсионерски Клуб, гр. Чепеларе, ул. Васил Дечев № 43
03051/8116 и 0886200340

В РИК Смолян са регистрирани 25 политически партии и коалиции от партии с кандидатски листи на територията на 22 МИР Смолян. Започнала е регистрация на застъпници, която ще продължи до 04.10.2013г. Регистрират се и представители на политически партии и коалиции от партии.
На Интернет страницата на РИК Смолян - rik22.cik.bg - се публикуват всички Решения на комисията, както и друга актуална информация, водят се регистри за жалбите застъпниците и представителите на партиите, които са публични.

 
26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпил сигнал от гражданин, РИК - Смолян напомня на политическите партии и коалиции, че при поставянето на агитационни материали следва да спазват правилата, предвидени в чл.183 и чл.184 от ИК, като агитационните материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини частна собственост - само с разрешение на собственика или управителя на имота.
Указва на кметовете на Общини на територията на 22 МИР - Смолян да следят за поставянето на агитационни материали на определените за това места и в случай на констатирани нередности да информират своевременно РИК - Смолян за приемане на решение за тяхното премахване.


19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 23 и на 26 септември 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Районна избирателна комисия - Смолян ще работи и през почивните дни

На 20.09.2014 (СЪБОТА) дежурен на повикване е Анастасия Караманолева-Пенева - тел. 0878/668523

На 21.09.2014 (НЕДЕЛЯ) дежурни на повикване е Димитър Стоянов Марев - тел. 0897/540838 и Венелин Милков Ковачев тел. 0877040152

И на 22.09.2014 (ПОНЕДЕЛНИК) от 10.00 до 16.00 часа дежурен в комисията е Слави Якимов Чаушев

 
19.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

График и членове на РИК-Смолян за провеждане на обучение по общини както следва:    

                           

Община Ден Час Обучители от РИК

1
Баните   30.09.2014   11:00 Иван Михайлов Райков
Маргарита Георгиева Солакова
Велика Ташева Калайджиева

2
Борино   29.09.2014   12:00 Ангел Николаев Безергянов
Слави Якимов Чаушев
Димитър Стоянов Марев

3
Доспат   29.09.2014   14:00 Ангел Николаев Безергянов
Слави Якимов Чаушев
Димитър Стоянов Марев

4
Девин   29.09.2014   10:00 Ангел Николаев Безергянов
Слави Якимов Чаушев
Димитър Стоянов Марев
5 Златоград   29.09.2014   11:00 Василка Димитрова Гатешка
Симеон Атанасов Велинов
Зоя Емилова Бенкова
6 Мадан 30.09.2014 11:00 Емил Анчов Кехайов
Венелин Милков Ковачев
Виктор Руменов Монев

7
Неделино 29.09.2014 14:00 Василка Димитрова Гатешка
Симеон Атанасов Велинов
Зоя Емилова Бенкова
8 Рудозем 30.09.2014 13:00 Емил Анчов Кехайов
Венелин Милков Ковачев
Виктор Руменов Монев

9
Смолян 29.09.2014 11:00 секции в селата
14:00 секции в града
Иван Милков Гавазов
Любомир Лилянов Сираков
Анастасия Караманолева-Пенева
10 Чепеларе
30.09.2014 14:00
Иван Михайлов Райков
Маргарита Георгиева Солакова
Велика Ташева Калайджиева

 
17.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№3/17.09.2014

ДО
Кмета на Община Баните
с.Баните, ул.Стефан Стамболов №3

ДО
Кмета на Община Борино
с.Борино, ул.ХристоБотев №1

ДО
Кмета на Община Девин
гр.Девин, ул.Дружба №1

ДО
Кмета на Община Доспат
гр.Доспат, ул.Първи май №3

ДО
Кмета на Община Златоград
гр.Златоград, ул.Стефан Стамболов №1

ДО
Кмета на Община Мадан
гр.Мадан, ул.Обединение №14

ДО
Кмета на Община Неделино
гр.Неделино, ул.Ал.Стамболийски№104

ДО
Кмета на Община Рудозем
гр.Рудозем, бул.България №15

ДО
Кмета на Община Смолян
гр.Смолян, бул.България №12

ДО
Кмета на Община Чепеларе
гр.Чепеларе, ул.Беломорска №44Б

Уважаеми кметове на общини на територията на 22 МИР Смолян,

Във връзка с провеждането на избори за народни представители, които ще се проведат на 5 октомври 2014 г., е нужно Общинските администрации да осигурят долупосочените материали на Секционните избирателни комисии за нормалното протичане на изборния ден:

1. Избирателни урни за гласуване - необходимия брой за съответната секция.

2. Избирателен списък- част I (приложение №1-НС от изборните книжа ).

3. Списък на заличените лица от избирателните списъци (приложение №9-НС от изборните книжа ).

4. Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (приложение № 75-НС от изборните книжа ).

5. Формуляр от списък за допълнително вписване на придружителите (приложение № 73-НС от изборните книжа ) - 1брой.

6. Формуляр на списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК, с достатъчен брой редове за дописване (приложение № 85-НС от изборните книжа ) - 1 брой.

7. Протокол за маркиране печата на СИК (приложение №82-НС от изборните книжа ) - 1 брой.

8. Декларация от избирател, вписан в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден (Приложение №74-НС от изборните книжа ) - 15 бр. (За секции определени за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението допълнително още по 10бр. За общини, където има ученици и студенти редовно обучение допълнително по още 10 бр.)

9. Образци за декларации на заличени лица, представили удостоверение по чл. 40, ал. 1 (чл. 40, ал. 3) от ИК, (приложение № 16-НС от изборните книжа ) - по 3 бр. за секциите с такива списъци.

10. Плик с надпис: „Списъци на СИК №.................." , в който се поставят:
  избирателния списък;
  всички декларации и удостоверения към него;
  списъка на заличените лица;
  списъка за допълнително вписване на придружителите;
На плика да е отбелязано , че не се залепва.

11. Плик с надпис : „Протокол на СИК №.................. с резултатите от гласуването", в който се поставят:
  попълнения и подписани протокол на СИК - неразпластен;
  Решения на СИК, особено мнение на член на СИК - ако има такива;
На плика да е отбелязано , че не се залепва.

12. Плик с надпис : „ Други протоколи на СИК №.................. ", в който се поставя :
  неизползвания протокол на СИК(или сгрешен);
  протокол за предаване и приемане на изборните книжа(приложение № 77-НС от изборните книжа );
На плика да е отбелязано , че не се залепва.

13. Плик с надпис: „Плик за печата" - 1 брой.

14. Информационно табло .Указателни табели, насочващи към мястото на секцията. Указателни табели за начина на отразяване на вота със знак „Х" или „V", за всички необходими места.Указателни табели с номера на секцията. Указателна табела с номера на секцията и административните адреси, която обхваща.

15. Ленти за запечатване на изборните помещения с печат на общината и празни ленти за запечатване на избирателните урни.

16. Маркер за надписване номера на секцията върху торбата.

17. Лампа (фенерче), канап, опаковъчна хартия, лепило, тиксо, линийки, химикалки, бели листове, подходящи найлонови чанти за всичкиматериали. Други материали, необходими за осигуряване нормалното протичане на изборния процес, както и за транспортира не наматериалите до РИК.

18. Решение № 826-НС на ЦИК за опаковане на книжата и материалите.

 

С УВАЖЕНИЕ,
Иван Гавазов                                                                                      Емил Кехайов
Председател на РИК град Смолян                                                        Секретар на РИК град Смолян

 
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 19 септември 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.
15.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 16 септември 2014 г. е насрочено за 12.00 часа. 
12.09.2014 г.

УКАЗАНИЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: Задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия, коалиция или инициативен комитет:

1. Партии, коалиции или инициативни комитети, които имат регистрирана листа в ЦИК с кандидати за народни представители могат да предлагат лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК  .

2. Общия брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на избирателни секции на територията на Област Смолян.

3. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа.  При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК  имат партиите, коалициите или инициативните комитети, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Смолян.

4. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборния ден, в една секция, една кандидатска листа може да бъде представлявана само от един застъпник.

5. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия  партията, коалицията или инициативния  комитет за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Смолян следните документи:

Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение №39 от изборните книжа.

- Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

- Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите на Приложение №1 към настоящото съобщение.

 (2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Приложение №1което не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешки води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки - оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Приложение №1 следва да се селектират само въведените данни.

6. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативен  комитет, че не могат да се явят.  Удостоверенията на заместените се анулират централизирано. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Смолян.

7. Пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния  комитет  за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Смолян следните документи:

- Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение №41 от изборните книжа.

- Пълномощно (оригинал или заверено копие) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Приложение №2

(2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител),

! Задължително приложение към настоящото указание е Приложение №2което не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки - оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък с лица. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Приложение №1 следва да се селектират само въведените данни.

8. Застъпници се регистрират от РИК Смолян до 17.00 часа на 4.10.2014 г. Заявления за регистрация, подадени след това, не се обработват от комисията.

9. В една избирателна секция в изборния ден може да присъства само един  представител на партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати.

10. Общият брой на представителите на партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя  на формираните избирателни секции на територията на Област Смолян, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Смолян - 270.

11. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът  се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 4 октомври 2014 г.  в РИК-Смолян за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител).

 

!Задължително приложение към настоящото указание е Списъкът , който не е произволен файл във формат Еxcel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение. Броят на клетките е предвиден за 1000 представители. При разпечатване на Списъка  следва да се селектират само въведените данни.

 

РИК-СМОЛЯН НЯМА ДА ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И НЯМА ДА ПУБЛИКУВА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА СИ СПИСЪКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партия, коалиция или инициативен комитет ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО ГИ ПРЕДЛАГАТ СЪОТВЕТНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
08.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 12 септември 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.
01.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанията на Районна избирателна комисия Смолян на 01 септември 2014 г. са насрочени за 12.00 часа и 17.00 часа. 
29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършването на регистрация на кандидатски листи и изтичането на предвидения за това срок - до 17:00 часа на 02.09.2014 г. съгласно Решение №5 -22 НС от 25.08.2014 , РИК - Смолян уведомява заинтересованите лица, че ще приема предложения за регистриране на кандидатски листи и на 30.08 и 31.08.2014 г. (събота и неделя) от 10.00 до 16.00 часа.

На 30.08.2014 (СЪБОТА) дежурен в комисията е Анастасия Караманолева-Пенева - тел. 0878/668523

На 31.08.2014 (НЕДЕЛЯ) дежурен в комисията е Венелин Ковачев - тел. 0877/040152
 
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 25 август 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.  
21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Заседанието на Районна избирателна комисия Смолян на 21 август 2014 г. е насрочено за 12.00 часа.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол